儿童强不睡,相守夜欢哗上一句下一句 前一句后一句 守岁拼音版 苏轼诗词_城南实验中学 亚博国际app「客户端下载」,亚博app 官网,亚博在线玩

儿童强不睡,相守夜欢哗上一句 下一句

出自宋朝苏轼的《守岁
原文翻译:
欲知垂尽岁,有似赴壑蛇。
修鳞半已没,去意谁能遮。
况欲系其尾,虽勤知奈何。
儿童强不睡,相守夜欢哗
晨鸡且勿唱,更鼓畏添挝。
坐久灯烬落,起看北斗斜。
明年岂无年,心事恐蹉跎。
努力尽今夕,少年犹可夸。
守岁拼音版
yù zhī chuí jìn suì ,yǒu sì fù hè shé 。
xiū lín bàn yǐ méi ,qù yì shuí néng zhē 。
kuàng yù xì qí wěi ,suī qín zhī nài hé 。
ér tóng qiáng bú shuì ,xiàng shǒu yè huān huá
chén jī qiě wù chàng ,gèng gǔ wèi tiān wō 。
zuò jiǔ dēng jìn luò ,qǐ kàn běi dòu xié 。
míng nián qǐ wú nián ,xīn shì kǒng cuō tuó 。
nǔ lì jìn jīn xī ,shǎo nián yóu kě kuā 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苏轼的诗词大全

《南乡子(用韵和道辅)》 《端午遍游诸寺得禅字》 《惠崇春江晚景二首 / 惠崇春江晓景二首》 《念奴娇·赤壁怀古(大江东去)》 《更漏子(水涵空,山照市)》 《醉落魄(苍颜华发)》 《西江月·世事一场大梦》 《菩萨蛮(咏足)》 《青玉案·送伯固归吴中》 《浣溪沙(送叶淳花)》 《留侯论》 《菩萨蛮(回文冬闺怨)》 《行香子(冬思)》 《书李世南所画秋景》 《西江月·顷在黄州》 《水龙吟·闾丘大夫孝终公显尝守黄州》 《南歌子(黄州腊八日饮怀民小阁)》 《虞美人(述怀)》 《昭君怨·送别》 《浣溪沙(软草平莎过雨新)》 《少年游·润州作》 《和子由渑池怀旧(人生到处知何似)》 《念奴娇·中秋》 《望海楼晚景·横风吹雨入楼斜》 《屈原塔》 《江神子·江景》 《临江仙(风水洞作)》 《定风波·两两轻红半晕腮》 《守岁》 《南歌子·游赏》 《送顿起》 《临江仙(赠送)》 《东坡》 《归朝欢》 《满江红(东武会流怀亭)》 《蝶恋花(佳人)》 《题西林壁》 《菩萨蛮(回文四时春闺怨)》 《殢人娇(戏邦直)》 《和子由踏青》 《满江红·江汉西来》 《虞美人·有美堂赠述古》 《南乡子(春情)》 《木兰花令(霜余已失长淮阔)》 《采桑子·润州多景楼与孙巨源相遇》 《贾谊论》 《醉落魄(轻云微月)》 《菩萨蛮(四首)》 《千秋岁·次韵少游》 《送参寥师》 《水调歌头·昵昵儿女语》 《卜算子·黄州定慧院寓居作》 《六月二十七日望湖楼醉书(黑云翻墨未遮山)》 《减字木兰花(维熊佳梦)》 《一丛花·今年春浅侵年》 《望江南(暮春)》 《凌虚台记》 《减字木兰花·莺初解语》 《醉翁操·琅然》 《虢国夫人夜游图》 《江神子(大雪有怀朱康叔使君,亦知使君之念我也,作江神子寄之)》 《江城子·孤山竹阁送述古》 《临江仙(忘却成都来十载)》 《赵昌寒菊》 《南乡子(有感)》 《更漏子·送孙巨源》 《南歌子(晚春)》 《和子由渑池怀旧》 《杜处士好书画》 《除夜直都厅囚系皆满日暮不得返舍因题一诗于壁》 《河满子(见说岷峨凄怆)》 《超然台记》 《南歌子(八月十八日观湖潮)》 《行香子(茶词)》 《双荷叶(湖州贾耘老小妓名双荷叶)》 《蝶恋花·春景》 《西江月(佳人)》 《殢人娇(或云赠朝云)》 《临江仙·送钱穆父》 《琴诗(若言琴上有琴声)》 《南歌子(感旧)》 《沁园春·孤馆灯青》 《雨中明庆赏牡丹》 《水龙吟(似花还似非花)》 《六月二十七日望湖楼醉书》 《永遇乐·彭城夜宿燕子楼》 《蝶恋花·密州上元》 《满江红(清颍东流)》 《水调歌头·安石在东海》 《水龙吟·次韵章质夫杨花词》 《送金山乡僧归蜀开堂》 《有美堂暴雨》 《点绛唇(己巳重九和苏坚)》 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 《水调歌头·昵昵儿女语》 《乌夜啼(寄远)》 《减字木兰花(双龙对起)》 《如梦令(有寄)》 《三槐堂铭》 《东坡(雨洗东坡月色清)》

守岁赏析

  宋代大诗人苏轼的《守岁》,诗意明白易懂,旨在勉励自己惜时如金。作者用形象的蛇蜕皮喻时间不可留,暗示要自始至终抓紧时间做事,免得时间过半,虽勤也难补于事。努力应从今日始,不要让志向抱负付诸东流。

苏轼简介

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉佑二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉佑六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为「慎重则必成,轻发则多败。」因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱。5个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。苏轼政治上几经挫折,始终对人生和美好事物有着执着的追求。他的思想主体是儒家思想,又吸收释老思想中与儒家相通的部分,保持达观的处世态度。文学主张与欧阳修相近。要求有意而言,文以致用。重视文学的艺术价值。苏轼是北宋中期的文坛领袖,文学巨匠,唐宋八大家之一。其文纵横恣肆,其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张、比喻,独具风格。词开豪放一派,与辛弃疾并称「苏辛」。创作以诗歌为多,计)2700余首,题材丰富多样。诗中表现了对国家命运人民疾苦的关切,特别是对农民同情。如《荔枝叹》、《陈季常所蓄朱陈村嫁娶图》、《五禽言》、《吴中田妇叹》等。描写自然景物的诗写得精警有新意,耐人寻味。如《有美堂暴雨》、《题西林壁》等。诗歌还反映了各地的风土人情生活画面,无事不可入诗。写物传神,奔放灵动,触处生春,极富情韵,成一代之大观。散文成就很高,为唐宋八大家之一,谈史议政的文章气势磅礴,善于腾挪变化。叙事记游的散文既充满诗情画意,又深含理趣。《喜雨亭记》、《石钟山记》、前后《赤壁赋》是其代表作品。词作多达三百四五十首,突破了相思离别、男欢女爱的藩篱,反映社会现实生活,抒写报国爱民的情怀。「无意不可入,无事不可言」,包括对农民生活的表现。词风大多雄健激昂,顿挫排宕。语言和音律上亦有创新。「指出向上一路,而新天下耳目」。在词的发展史上开创了豪放词派。代表作品有《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等。爱情词、咏物词均有佳作,表现出多样化的艺术风格。传世有《东坡全集》、《东坡乐府》。

名句类别

人物

编者注:本文提供了儿童强不睡,相守夜欢哗上一句下一句 前一句后一句,守岁拼音版 苏轼简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/2916.html

友情链接>>